Voorstel voor verbetering van de broedgelegenheid voor de bruine kiekendief aan de Roste Muis (Sint-Laureins)

Anny Anselin (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1323 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Een aanvraag voor "Investeringssubsidie Natuur" omvat een voorstel van maatregelen ter hoogte van een weiland aan de Roste Muis te Sint-Laureins. Dit situeert zich tussen de Sint-Janpolderdijk, de Drijdijk en de Hogestraat te Waterland-Oudeman (Sint-Laureins). Ter hoogte van dit weiland ligt een kreekuitloper met rietvegetatie. Op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt in dit advies nagegaan wat er nodig is voor een kwaliteitsverbetering van de broedgelegenheden voor de bruine kiekendief op deze locatie.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-jul-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3148

  Thematische lijst

  • Vogels
  • Oppervlaktewater
  • Broedvogels
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Fauna

  Dit citeren