Voortoets bij de aanleg van een jaagpad langsheen de Durme-Moervaart tussen Veerstraat en Daknambrug te Lokeren

Cécile Herr (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1429 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In 2009 werd nagegaan of het nodig was een passende beoordeling op te stellen voor de aanleg van een fietsbrug en fietspad langs de Durme.Toen waren de instandhoudingsdoelstellingen d.d. 23 april 2014 nog niet gekend. De eerste fase van het pad in asfalt, tussen de N70 en de spoorlijn Gent-Lokeren, en een fiets- en voetgangersbrug Brug Ter Beuken, is intussen aangelegd. Waterwegen en Zeekanaal NV (hierna W&Z) wil overgaan tot de aanleg van de 2e fase van het jaagpad parallel met de Boven-Durme op de linkeroever, vanaf de Veerstraat tot aan het pompgemaal Gentdam aan de Daknambrug te Lokeren. In deze voortoets wordt nagegaan of de aanleg van dit jaagpad een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale besche
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-jun-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3303

  Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Soorten en habitats
  • Versnippering
  • Overstromingsgebieden
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Recreatie
  • Milieu
  • Maatschappij
  • Biotopen
  • Vogels

  Dit citeren