Voortoets voor de heraanleg van het jaagpad en de vervanging van lijnaanplantingen langs het Afleidingskanaal van de Leie te Damme.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

155 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse Waterweg nv plant de heraanleg van jaagpaden en het verjongen van de lijnbeplanting in twee trajecten langs het Afleidingskanaal van de Leie te Damme. Het projectgebied ligt in het Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex‘. Bijgevolg is een voortoets wenselijk om na te gaan of er een betekenisvolle impact kan worden verwacht op fauna en flora. De nv de Vlaamse Waterweg vraagt of er een korte inschatting gemaakt kan worden van de voorgestelde werken op het Vogelrichtlijngebied?
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 25-apr-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3764

Thematische lijst

  • Visuele afscherming door bomen
  • Versnippering
  • Bosplantsoen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Houtproductie
  • Vogels

Dit citeren