Voortoets voor de heraanleg van het jaagpad langs het Afleidingskanaal van de Leie te Damme.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1627 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse Waterweg nv plant de heraanleg van jaagpaden in twee trajecten langs het Afleidingskanaal van de Leie te Damme. Het projectgebied ligt in het Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex‘. Bijgevolg is een voortoets wenselijk om na te gaan of er een betekenisvolle impact kan worden verwacht op fauna en flora. De nv de Vlaamse Waterweg vraagt of er een korte inschatting gemaakt kan worden van de voorgestelde werken op het Vogelrichtlijngebied?
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 8-okt-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4035

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Fauna
  • Versnippering
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Soorten
  • Vogels

Dit citeren