Voortoets voor de herbouw van het Sint-Pietersbrugje te Zwevegem-Moen

Bart Vandevoorde (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1328 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse Waterweg nv plant de restauratie van de beschermde Sint-Pietersbrug te Zwevegem-Moen. De brug wordt afgebroken en op andere locatie gerestaureerd en nadien op dezelfde locatie teruggeplaatst. Hiervoor dient de vegetatie in de vaarweg en op de oevers gerooid te worden. Het gaat om bomen, struiken en moerasvegetatie. De projectzone ligt voor een klein gedeelte in het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse Bossen’ en in het Vlaams Ecologisch Netwerk (Vaarttaluds Moen en Orveytbos). Voor de omgevingsvergunning moet bijgevolg een voortoets gemaakt worden om na te gaan of er een betekenisvolle impact op fauna en flora mogelijk is. Het advies omvat deze voortoets.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 31-jan-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3640

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Dit citeren