Voortoets voor ruiming van de grachten langs de Damse Vaart tussen Hoeke en Sluis

Lieve Vriens (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1658 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse Waterweg nv plant een grondige ruiming van de grachten langs de Damse Vaart Oost tussen de Hoekebrug en de Nederlandse grens. De hiervoor hinderlijke begroeiing op de taluds zal verwijderd worden. De grachten liggen gedeeltelijk in het Vogelrichtlijngebied BE2500932 ‘Poldercomplex’’. In het dossier voor de omgevingsvergunning moet bijgevolg een voortoets opgenomen worden. Dit advies vormt de voortoets waarin we nagaan of er een betekenisvolle impact op fauna en flora mogelijk is.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-okt-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3842

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Buitengebied
  • Vogels

Dit citeren