Waar is de houtakker gebleven?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

4 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftDe Landeigenaar in Vlaanderen
Exemplaarnummer99
Pagina's (van-tot)36-39
Aantal pagina’s4
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Thematische Lijst 2020

 • Landbouw
 • Natuur & maatschappij
 • Bos

Thematische lijst

 • Biomassa
 • Versnippering
 • Buitengebied
 • Akkers en tuinbouw
 • Kleine landschapselementen

Beleidsmatig

 • bos- en landbouwbeleid
 • duurzame ontwikkeling
 • klimaatbeleid (incl. biomassa-energie en koolstofopslag)

Dit citeren