Wat leren we uit telemetrieonderzoek op bever in Vlaanderen? Onderzoek naar het gedrag en habitatgebruik van bevers in suboptimale habitat

Frank Huysentruyt, Kristof Baert, Jim Casaer, Siege Van Ballaert, Joris Vernaillen, Daniël Van Der Beeck, Jan Vercammen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

Uittreksel

Het aantal bevers in Vlaanderen neemt nog steeds toe, waardoor ze zich nu ook uitbreiden naar op het eerste zicht minder geschikte habitats zoals gekanaliseerde waterlopen. Kunnen bevers zich daar ook op lange termijn vestigen? Zijn de territoria groter dan elders? Wetenschappers van het INBO zochten het uit in opdracht van de beheerder van de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftZoogdier
Volume31
Exemplaarnummer3
Pagina's (van-tot)3-5
Aantal pagina’s3
PublicatiestatusGepubliceerd - 2020

Thematische Lijst 2020

 • Faunabeheer
 • Beschermde natuur
 • Water

Thematische lijst

 • Soortenbeschermingsplan
 • Schadebeheer (beheer van fauna)
 • Beschermde soorten
 • Soorten
 • Waterstroomgebieden
 • Overstromingsgevoeligheid
 • Stroombekkens
 • Overstromingsgebieden
 • Zoogdieren

EWI Biomedische wetenschappen

 • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

 • knaagdieren (Rodentia)

Beleidsmatig

 • aquatisch beheer
 • beheermonitoring
 • faunabeheer
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • Natura 2000
 • waterbeheersing

Geografische lijst

 • Dijle
 • Demer
 • Vlaams-Brabant
 • Vlaanderen

Technologisch

 • GPS
 • veldwerk (observatie en staalname)
 • VHF
 • telemetrie
 • radiotelemetrie

Vrije trefwoorden

 • Meanders

Dit citeren