Wat leren we uit telemetrieonderzoek op bever in Vlaanderen? Onderzoek naar het gedrag en habitatgebruik van bevers in suboptimale habitat

Frank Huysentruyt, Kristof Baert, Jim Casaer, Siege Van Ballaert, Joris Vernaillen, Daniël Van Der Beeck, Jan Vercammen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

Zoekresultaten