Water-chemistry transfer functions for epiphytic diatoms in standing freshwaters and a comparison with models based on littoral sediment assemblages (Flanders, Belgium)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  112 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Water-chemistry transfer functions for epiphytic diatoms in standing freshwaters and a comparison with models based on littoral sediment assemblages (Flanders, Belgium)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen