Watersystemen op maat van natuur?

Els De Bie, Cécile Herr, Willy Huybrechts

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBijdrage aan INBO Nieuwsbrief

  1751 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De kansen voor natte natuur in valleigebieden zijn afhankelijk van de wijze waarop het watersysteem functioneert. Rivieren spelen hierbij een centrale rol. Door valleigebieden op een bepaalde wijze in te richten is het mogelijk om hun ecologische functie te herstellen of te versterken. Voor de natuurdoelstellingen van de Europese habitatgebieden is de kennis van het watersysteem dus essentieel.
  Maar beschikken we over voldoende informatie en voor welke gebieden dan wel? De stand van zaken is niet in één zin te vatten. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaf aan het INBO de opdracht om dit in een voorstudie verder uit te zoeken en de basis te leggen voor een actieplan om de kennishiaten in te vullen.
  De habitatgebieden werden opgedeeld in 820 min of meer hydrologisch homogene deelgebieden, waarvoor vervolgens de bestaande kennis over hun watersysteem werd geïnventariseerd. Sommige gebieden zijn zeer goed gedocumenteerd terwijl over andere vrijwel niets bekend is. Op basis van de inventaris en rekening houdend met de complexiteit van het watersysteem deelden we de deelgebieden in in categorieën. Elke categorie vraagt een andere aanpak om de kennishiaten in te vullen. Soms is geen actie nodig, voor
  andere gebieden volstaat een eenvoudig onderzoek, terwijl een derde type complexe modelleringen vereist.
  De kennis werd samen gebracht in een databank die efficiënt kan worden bevraagd en opgevolgd. Het beleid kan gebruik maken van dit instrument voor kennisbeheersing rond het ecologisch waterbeheer.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  NieuwsbriefINBO Nieuwsbrief
  Volume14
  Aantal pagina’s1
  PublicatiestatusGepubliceerd - jul-2011

  Thematische lijst

  • Milieu

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • B260-hydro-ecologie

  Beleidsmatig

  • Natura 2000

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren