Watersystemen op maat van natuur? op zoek naar de compatibiliteit tussen het hydrologisch functioneren en de ecologische doelen van Speciale Beschermingszones

Els De Bie, Cécile Herr, Willy Huybrechts

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

  655 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s1
  PublicatiestatusGepubliceerd - 23-sep-2013

  Thematische lijst

  • Verdroging
  • Vernatting

  Beleidsmatig

  • waterbeleid
  • beslissingsinstrumentarium
  • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)

  Dit citeren