Weg met de wind: Zaadverbreiding over lange afstanden bij de Groenknolorchis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  1230 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Terwijl inspanningen worden geleverd om via natuurbeheer potentieel geschikte groeiplaatsen te herstellen, is het onzeker of specifieke doelsoorten deze herstelde gebieden spontaan kunnen bereiken. De manier waarop plantensoorten hun zaden verbreiden, is dan ook cruciaal voor hun voortbestaan. Dit is zeker zo voor pionierssoorten zoals orchideeën, waarvan lokale populaties doorgaans een kort leven zijn beschoren. Dat orchideeën hun zaden over lange afstanden kunnen verbreiden staat vast, maar hoe groot zijn die afstanden juist? Komen die zaden ook terecht op de weinige geschikte groeiplaatsen? En zo ja, zullen de zaden ook effectief kiemen?
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftNatuur.Focus
  VolumeDecember 2014
  ExemplaarnummerJaargang 13, nr 4
  Pagina's (van-tot)148 - 155
  Aantal pagina’s8
  ISSN1379-8863
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec-2014

  Thematische lijst

  • Beheer
  • Soorten en biotopen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B004-plantkunde

  Taxonomische lijst

  • orchideën (Orchidaceae)
  • Liparis loeselii
  • Groenknolorchis

  Beleidsmatig

  • biodiversiteitsbeleid
  • soortgericht natuurbeheer

  Geografische lijst

  • Europa

  Technologisch

  • genetische technieken

  Vrije trefwoorden

  • zaadverbreiding
  • meta-populatie
  • genetische diversiteit
  • adaptatie
  • Liparis loeselii

  Dit citeren