Western Marsh Harriers Circus aeruginosus from nearby breeding areas migrate along comparable loops, but on contrasting schedules in the West African-Eurasian flyway

Wouter Vansteelant, Raymond Klaassen, Roine Strandberg, Kjell Janssens, Filiep T'Jollyn, Willem Bouten, Ben Koks, Anny Anselin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1580 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftJournal of Ornithology
Volume61
Exemplaarnummer4
Pagina's (van-tot)953-965
ISSN0021-8375
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 16-mei-2020

Thematische Lijst 2020

  • Andere

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

Taxonomische lijst

  • vogels (Aves)

Beleidsmatig

  • vogelrichtlijn (VRL)

Geografische lijst

  • West-Europa
  • West-Afrika

Technologisch

  • GPS

Dit citeren