Wetenschappelijke onderbouwing voor de normering van polluenten in Vlaamse oppervlaktewateren en selectie van ecologische en ecotoxicologische indicatoren voor de waterkwaliteit: eindverslag

R Weltens, Geert Goemans, G Huyskens, H Witters, Claude Belpaire

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1298 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Deze studie beschrijft voor 5 staalnameplaatsen in Vlaanderen de milieukwaliteit op basis van fysico-chemische, ecotoxicologische en ecologische indicatoren. Het doel van deze studie was : a) Het gelijktijdig en gestandaardiseerd meten en vergelijken van de verschillende milieukwaliteitsindicatoren in de verschillende compartimenten van een aantal oppervlaktewatere, om de meest relevante te kunnen selecteren. b) De ecologische relevantie van de huidige chemische normen evalueren door de relatie tussen normoverschrijdingen en gemeten ecotoxicologische effecten te onderzoeken. c) De bruikbaarheid van eenvoudige partitiemodellen en BCF factoren - zoals voorgesteld in de TGD 1996 voor gebruik in risicoevaluatie - in het veld te toetsen aan de in situ verdeling van polluenten. d) Tenslotte worden uit het voorgaande suggesties gemaakt voor aanpassing en optimalisatie van de bestaande meetnetten. e) Mogelijke normeringsstrategieën worden voorgesteld en met voorbeelden geïllustreerd.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieMol
  UitgeverijVlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
  Aantal pagina’s120
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2002

  Publicatie series

  NaamRapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij
  Nr.88

  Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Kaderrichtlijn Water
  • Beheer van water
  • Vissen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B001-algemene-biomedische-wetenschappen

  Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

  Beleidsmatig

  • aquatisch beheer
  • indicatoren
  • Kaderrichtlijn Water (KRW)

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren