When an ‘invasive’ fish species fails to invade!  : example of the topmouth gudgeon Pseudorasbora parva

G. H Copp, K. J Wesley, Hugo Verreycken, I. C Russell

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1254 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  A major problem in evaluating biological invasions is the lack of information on failed non-native species introductions, with invasiveness determined purely on establishment successes. This is the case of topmouth gudgeon Pseudorasbora parva, an Asiatic cyprinid fish that now occurs throughout most of Europe and is said to be highly invasive. Although the species has established itself in many locations, and often in high densities, not all topmouth gudgeon invasions are successful. In this brief communication, the appearance and disappearance (following pond drain down and repeated electrofishing depletion) of topmouth gudgeon Pseudorasbora parva from a small pond in northeast London (England) is described, along with two other cases elsewhere in Europe.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftAquatic Invasions
  Volume2
  Exemplaarnummer2
  Pagina's (van-tot)107-112
  Aantal pagina’s6
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2007

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Exoten (soortenbeleid)

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'When an ‘invasive’ fish species fails to invade!  : example of the topmouth gudgeon Pseudorasbora parva'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren