When we cannot have it all: Ecosystem services trade-offs in the context of spatial planning

Francis Turkelboom, Michael Leone, Sander Jacobs, Eszter Kelemen, Marina García-Llorente, Francesc Baró, Mette Termansen, David N. Barton, Pam Berry, Erik Stange, Marijke Thoonen, Ágnes Kalóczkai, Angheluta Vadineanu, Antonio J. Castro, Bálint Czúcz, Christine Röckmann, Daniel Wurbs, David Odee, Elena Preda, Erik Gómez-BaggethunGraciela M. Rusch, Guillermo Martínez Pastur, Ignacio Palomo, Jan Dick, Jim Casaer, Jiska van Dijk, Joerg A. Priess, Johannes Langemeyer, Jyri Mustajoki, Leena Kopperoinen, Martin J. Baptist, Pablo Luis Peri, Raktima Mukhopadhyay, Réka Aszalós, S.B. Roy, Sandra Luque, Verónica Rusch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

108 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftEcosystem Services
Volume29
Pagina's (van-tot)566-578
ISSN2212-0416
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - feb-2018

Thematische lijst

  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Landbouw (maatschappij)
  • Bosbouw (maatschappij)
  • Recreatie

Dit citeren