Willow diversity in the fresh water tidal area of the river Schelde : natural, spontaneous, anthropogenic ?

R Vanallemeersch, A Zwaenepoel, Maurice Hoffmann, Patrick Meire

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    922 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Willow diversity in the fresh water tidal area of the river Schelde : natural, spontaneous, anthropogenic ?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie