Working with population totals in the presence of missing data comparing imputation methods in terms of bias and precision

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1441 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftJournal of Ornithology
Volume158
Exemplaarnummer2
Pagina's (van-tot)603-615
ISSN2193-7192
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2017

Thematische lijst

  • Watervogels
  • Meetnetten
  • Vogeldatabanken
  • Toestand en trends

Dit citeren