Zeven aanbevelingen om je exotendata nuttiger te maken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftINBO Nieuwsbrief

Uittreksel

Een gefundeerde aanpak van biologische invasies is afhankelijk van recente en voor iedereen beschikbare informatie over invasieve soorten. Of het nu om risicoanalyses, horizon scans, onderzoek of beheer gaat, het begint allemaal met verspreidingsgegevens. In de praktijk besteedt iedereen veel tijd aan het compileren en standaardiseren van gegevens uit verschillende bronnen. Een betere afstemming tussen datasystemen en het gebruik van standaarden kunnen hieraan verhelpen. Betere doorstroming van gegevens zal ook het beheer op het terrein efficiënter doen verlopen. Duidelijke richtlijnen voor het verzamelen van exotendata waren er echter niet.

Het INBO organiseerde daarom, samen met het Agentschap Plantentuin Meise en het Belgisch biodiversiteitsplatform, een workshop (Data for invasive species research, policy making and management, 16-17 februari 2016) in het kader van het COST project Alien Challenge. Er waren vertegenwoordigers uit 16 Europese landen en uit de Verenigde Staten, met alle belangrijke spelers op het vlak van data(banken) over invasieve soorten (EASIN, DAISIE, GBIF, GISIN, CABI–ISC).

De workshop focuste op risicoanalyse, horizon scanning, beheer en monitoring, en bracht voor elk van deze items de databehoeften en bestaande standaarden in kaart. De workshop identificeerde specifieke eigenschappen voor exotengegevens (status, introductieweg, mate van vestiging en impact) die momenteel ontbreken in standaarden of geen gecontroleerde terminologie hebben. Een werkgroep van de Global Biodiversity Information Facility zal zich hierover buigen.

Er kwamen zeven aanbevelingen voor data- en projectbeheerders:

vooraf databeheerplannen maken
de uitwisselbaarheid van informatiebronnen vergroten
metadata documenteren
bestaande standaarden gebruiken
gecontroleerde terminologie gebruiken
de beschikbaarheid van gegevens vergroten
duurzame dataopslag waarborgen.
TaalNederlands
NieuwsbriefINBO Nieuwsbrief
Exemplaarnummerjuli 2017
StatusGepubliceerd - jul-2017

Thematische lijst

  • Exoten (soortenbeleid)

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

Geografische lijst

  • Europa

Vrije trefwoorden

  • exoten
  • exotenbeleid
  • invasieve exoten
  • invasieve soorten
  • invasive
  • invasive species
  • invasive alien species

Dit citeren