Vlaanderen.be

Dataset

Broedvogelatlas 2000-2002

Dataset

Details

People

Description

De atlas van de Vlaamse Broedvogels 200-2002 beschrijft de toestand, verspreiding, aantallen en trends van alle in Vlaanderen broedende vogelsoorten in de periode 2000 - 2002. Alle 170 in Vlaanderen broedende soorten worden uitvoerig besproken aan de hand van verspreidingskaarten, aantallenkaarten en relatieve dichtheidskaarten. Per soort wordt algemeen ingegaan op de ecologie, op de recente status en verspreiding en er wordt steeds een opverzicht gegeven van bedreigingen en toekomstperspectieven. Er wordt ook voor 2/3 van de soorten een nauwkeurige populatieschatting gegeven. Het boek is gebaseerd op duizenden uren veldwerk door vrijwillige medewerkers. In een appart hoofdstuk werd tevens een nieuwe rode lijst gepubliceerd.
Date made available31-Dec-2004
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek

EWI Biomedical sciences

Taxonomic list

Geographic list

Shopping cart

Copy the text from this field...

DataSet Information
Relations
View graph of relations