Vlaanderen.be

Project

Research into the formation and management of the Sigma Dikes (De Vlaamse Waterweg nv)

Project: Outline agreement

Details

Participants

Departments, research groups and services

Abstract

Dijken hebben primair een waterkerende functie maar daarnaast kunnen ze ook ecologisch belangrijk zijn. Niet alleen vormen ze het leefgebied van tal van plant- en diersoorten; ze fungeren ook als corridor waarlangs deze kunnen migreren. Potentieel vormen dijkgraslanden het grootste aaneengesloten grasland in Vlaanderen. Momenteel is er echter een grote variatie in de ecologische waarde en de erosiebestendigheid langsheen dit netwerk. Hier wordt onderzocht welke factoren (bodemsamenstelling, hellingsgraad, expositie, beschaduwing, beheer,...) daarmee samenhangen. Het doel is om richtlijnen voor inrichting en beheer voor dijken op te stellen om beide functies optimaal te combineren.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1131/12/23
Research output (related by participants)
Projects (related by participants)
Shopping cart

Copy the text from this field...

Relations
View graph of relations