Vlaanderen.be

Research outputs

  1. Published

    Advice concerning fish metrics in Flanders. / Breine, Jan (Main author).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2010. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.2288).

    Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  2. Published

    Advies over de jaaropbrengst van palingfuiken in typische West-Vlaamse polderwaterlopen. / Van Thuyne, Gerlinde (Main author); Belpaire, Claude.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2015. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3366).

    Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  3. Published

    Advies over de oorzaak van de achteruitgang van het biologisch kwaliteitselement ‘vis’ in de waterloop de Aa. / Breine, Jan (Main author); Van Thuyne, Gerlinde.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2014. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3184).

    Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  4. Published

    Berekening van het ontsnappingspercentage van zilverpaling ten behoeve van de 2018 rapportage voor de Palingverordening. / Belpaire, Claude; Verschelde, Pieter; Maes, Yves; Van Thuyne, Gerlinde; Van Wichelen, Jeroen; Buysse, David; Breine, Jan; Verreycken, Hugo.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 65).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  5. Published

    Bilaterale samenwerking Vlaanderen-Polen. / Belpaire, Claude; Breine, Jan.

    In: Nieuwsbrief IBW, Vol. 2, 04.1999.

    Research output: Contribution to journalContribution to INBO Nieuwsbrief

  6. Published

    De Leie herboren? / Belpaire, Claude; Goemans, Geert.

    In: Nieuwsbrief IBW, Vol. 3, 10.2000.

    Research output: Contribution to journalContribution to INBO Nieuwsbrief

  7. Published

    Glasaalmigratie in Vlaanderen tijdens het voorjaar 1992. / Denayer, Bart; Belpaire, Claude.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1992. 39 p. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.92.11).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  8. Published

    Hebben seizoenale schommelingen in het visbestand een belangrijke impact op visbestandopnames? / Simoens, Ilse; Belpaire, Claude.

    In: Nieuwsbrief IBW, Vol. 4, 02.2001.

    Research output: Contribution to journalContribution to INBO Nieuwsbrief

  9. Published

    Het in werking stellen van de visdatabank met de nadruk op de gebruiksvriendelijkheid ervan. / Verbiest, Hilde; Belpaire, Claude; Vandenabeele, P; Ollevier, F.

    1996. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.96.42).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  10. Published

    Het visbestand in de Demer anno 1999. / Breine, Jan; Van Thuyne, Gerlinde; Belpaire, Claude; De Charleroy, Daniel; Beyens, Jos.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1999. 52 p. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.99.069).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  11. Published

    Het visbestand in enkele getijgebonden zijrivieren van het Zeeschelde-estuarium : Viscampagnes 2016. / Breine, Jan; De Bruyn, Adinda; Galle, Linde; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Van Thuyne, Gerlinde.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 22).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  12. Published

    Het visbestand in het IJzer-estuarium : viscampagnes 2017. / Breine, Jan; De Bruyn, Adinda; Galle, Linde; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Van Thuyne, Gerlinde.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 47).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  13. Published

    Kuilen en Schieten in het Schelde-estuarium: Vergelijkend vissen op de Zeeschelde in België en Westerschelde in Nederland : vergelijkend vissen op de Zeeschelde in België en Westerschelde in Nederland. / Goudswaard, P. C; Breine, Jan.

    Wageningen UR, 2011. 35 p. (Wageningen IMARES Rapport; Vol. 139).

    Research output: Book/ReportReport not published by INBO

  14. Published

    Monitoring van de effecten van de pompinstallatie en waterkrachtcentrale te Ham op het visbestand in het Albertkanaal. / Baeyens, Raf; Pauwels, Ine; Buysse, David; Mouton, Ans; Vergeynst, Jenna; Van Wichelen, Jeroen; Papadopoulos, Isabelle; De Maerteleire, Nico; Pieters, Sébastien; Gelaude, Emilie; Robberechts, Karen; Verhelst, Pieterjan; Vermeersch, Sophie; Vandamme, Lore; Coeck, Johan.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. 147 p. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 53).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  15. Published

    Monitoring van de glasaalrekrutering in België. / Belpaire, Claude.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 2002. 25 p. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. 87).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  16. Published

    Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium : Ankerkuilcampagnes 2017. / Breine, Jan; De Bruyn, Adinda; Galle, Linde; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Van Thuyne, Gerlinde.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. 66 p. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 3).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  17. Published

    Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2016. / Breine, Jan; Delmoitié, S.; De Bruyn, Adinda; Galle, Linde; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Van Thuyne, Gerlinde.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. 82 p. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 10).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  18. Published

    Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium Ankerkuilcampagnes 2019. / Breine, Jan; Galle, Linde; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Terrie, Thomas; Van Thuyne, Gerlinde.

    2020. 76 p. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 4).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  19. Published

    Monitoring van de vispopulaties en visvleeskwaliteit op het Boudewijnkanaal. / Van Thuyne, Gerlinde; Belpaire, Claude; Guns, M; Denayer, Bart.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1995. 86 p. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; Vol. 031).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  20. Published

    Monitoring van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium. Viscampagnes 2017. / Breine, Jan; De Bruyn, Adinda; Galle, Linde; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Van Thuyne, Gerlinde.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. 84 p. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 40).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  21. Published

    Ontwerp van de visdatabank en implementatie van historische en recente gegevens : bijlagen. / Verbiest, Hilde; Belpaire, Claude; Vandenabeele, P; Ollevier, F.

    1994. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.94.029).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  22. Published

    Opvolgen van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium : Viscampagnes 2018. / Breine, Jan; Galle, Linde; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Terrie, Thomas; Van Thuyne, Gerlinde.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. 81 p. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 27).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  23. Published

    Opvolgen van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium : Viscampagnes 2019. / Breine, Jan; Galle, Linde; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Terrie, Thomas; Van Thuyne, Gerlinde.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020. 88 p. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 6).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  24. Published
  25. Published

    Opvolging van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium : Viscampagnes 2016. / Breine, Jan; De Bruyn, Adinda; Galle, Linde; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Van Thuyne, Gerlinde.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 20).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  26. Published

    PCB-meetwaarden uit het Vlaams palingmeetnet leiden tot meeneemverbod voor paling. / Goemans, Geert; Belpaire, Claude.

    In: Nieuwsbrief IBW, Vol. 5, 04.2002.

    Research output: Contribution to journalContribution to INBO Nieuwsbrief

  27. Published

    Studie naar de overleving van pootvis in het Vlaamse Gewest : bijlage. / De Charleroy, Daniel; Belpaire, Claude.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1993. 142 p. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.B.R.93.13 bijlage 1).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  28. Published

    Vergelijkende studie van het visbestand in het schulensmeer 1988-1999. / Simoens, Ilse; Breine, Jan; Verrecyken, H; Belpaire, Claude; Beyens, J.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 2000. 95 p. (Rapporten van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer; No. IBW.Wb.V.R.00.078).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  29. Published

    Visbestanden in enkele zijlopen van de Leie (2003). / Van Thuyne, Gerlinde; Breine, Jan.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 2003. 9 p. (Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. 150).

    Research output: Book/ReportInternal reports of the Research Institute for Nature and Forest

  30. Published

    Visbestandopname en natuurtechnische voorstellen voor de Oude Maas te Stokkem (Dilsen). / De Charleroy, Daniel; Belpaire, Claude.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1993. 20 p. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.93.014).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  31. Published

    Visbestandopnames in het bekken van de Zeeschelde (2017) : Meting nul- en één situatie in het kader van de monitoring van het Sigmaplan. / Breine, Jan; Mertens, Wim; De Bruyn, Adinda; Galle, Linde; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Van Thuyne, Gerlinde.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. 31 p. ( Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 2).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  32. Published

    Visbestandopnames in het bekken van de Zeeschelde (2017-2018) : Meting nulsituatie en situatie na één jaar in het GGG nabij het Zennegat. / Breine, Jan; Mertens, Wim; De Bruyn, Adinda; Galle, Linde; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Van Thuyne, Gerlinde.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 2018. 16 p. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 60).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  33. Published

    Visbestandopnames in het Lippenbroek, een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij in het Zeeschelde-estuarium : Viscampagnes 2013-2016. / Breine, Jan; De Bruyn, Adinda; Galle, Linde; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Van Thuyne, Gerlinde.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 17).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  34. Published

    Visbestandopnames in Sigmagebieden (2019) : Meting situatie na één en drie jaar in het kader van de vismonitoring van het sigmaplan. / Galle, Linde; Breine, Jan; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Terrie, Thomas; Van Thuyne, Gerlinde; Mertens, Wim.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020. 41 p. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 9).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  35. Published

    Visbestandopnames in Sigmagebieden. Viscampagnes uitgevoerd in 2018. / Breine, Jan; Galle, Linde; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Terrie, Thomas; Mertens, Wim.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. 24 p. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 14).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  36. Published

    ​V​isbestandopnames in Vlaanderen in het kader van het Referentiemeetnet-Bemonsteringsresultaten 2016. / Van Thuyne, Gerlinde; Galle, Linde; Maes, Yves; De Bruyn, Adinda; Lambeens, Isabel; Breine, Jan.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 6).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  37. Published

    Visbestandopnames op enkele oude Demermeanders en enkele waterlopen in het bekken van de Zeeschelde (2016) : Meting nul- en één situatie in het kader van de monitoring van het Sigmaplan. / Galle, Linde; Breine, Jan; Mertens, Wim; De Bruyn, Adinda; Lambeens, Isabel; Maes, Yves; Van Thuyne, Gerlinde.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 35).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  38. Published

    Visbestandsopname en natuuurtechnische voorstellen voor de Warmbeek. / Gilson, P.; De Charleroy, Daniel; Beyens, Jos; Belpaire, Claude.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1994. 25 p. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.93.019).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  39. Published

    Visbestandsopname op de beken in en rond het Hallerbos. / De Charleroy, Daniel; Belpaire, Claude.

    1994. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.94.27).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  40. Published

    Visbestandsopnames op de Abeek (1998). / Breine, Jan; Van Thuyne, Gerlinde; Belpaire, Claude; Beyens, Jos; Smolders, R.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1999. 16 p. (Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.IR.99.76).

    Research output: Book/ReportInternal reports of the Research Institute for Nature and Forest

  41. Published

    Visbestandsopnames op de Berwijn (1998). / Breine, Jan; Smolders, R; Van Thuyne, Gerlinde; Belpaire, Claude; Beyens, Jos.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1999. 8 p. (Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.IR.99.77).

    Research output: Book/ReportInternal reports of the Research Institute for Nature and Forest

  42. Published

    Visbestandsopnames op de Oude Leiearm in het Leiebos, Wevelgem, West-Vlaanderen (oktober 1997). / Van Thuyne, Gerlinde; Denayer, Bart; Belpaire, Claude.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1998. 5 p. (Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V. IR.98.64).

    Research output: Book/ReportInternal reports of the Research Institute for Nature and Forest

  43. Published

    Visbestandsopnames op de putten van Niel, Antwerpen : september 1997. / Van Thuyne, Gerlinde; Belpaire, Claude.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 1998. 13 p. (Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Vol. 31).

    Research output: Book/ReportInternal reports of the Research Institute for Nature and Forest

  44. Published

    Visbestandsopnames op de Warmbeek (1998). / Breine, Jan; Smolders, R; Beyens, Jos; Van Thuyne, Gerlinde; Belpaire, Claude.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1999. 10 p. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.IR.99.78).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  45. Published

    Visbestandsopname van enkele afgesloten Demermeanders. / Vanden Auweele, I; De Charleroy, Daniel.

    1995. 26 p. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.VR.95.035 ).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  46. Published

    Visindex grensmaas. / Belpaire, Claude.

    In: Nieuwsbrief IBW, Vol. 1, 07.1998.

    Research output: Contribution to journalContribution to INBO Nieuwsbrief

  47. Published

    Vissen en sediment in de Zeeschelde : Een beknopte risico analyse voor het Strategisch-MER Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen. / Van den Bergh, Erika; Pauwels, Ine; Breine, Jan.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 2018. 35 p. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 75).

    Research output: Book/ReportReports of Research Institute for Nature and Forest

  48. Published

    Vissen met een chip in Meerhout en Bocholt. / Verbiest, Hilde; Coeck, Johan.

    In: INBO Nieuwsbrief, Vol. 9, 06.2006.

    Research output: Contribution to journalContribution to INBO Nieuwsbrief

  49. Published
?
Refinements

All authors

to
Shopping cart

Copy the text from this field...

Most Recent
Most downloaded