Vlaanderen.be

Dataset

Amerikaanse stierkikker (Lithobates catesbeianus) waarnemingen in Vlaanderen

Dataset

Details

Personen

Beschrijving

Het INBO heeft een lange traditie in het monitoren van uitheemse soorten in Vlaanderen. De observatie data van de Amerikaanse stierkikker gaat terug tot april 2010. Deze aanwezigheid dataset is samengesteld uit verschillende datasets die op het INBO voorhanden waren. De meerderheid van de data werden verzameld door middel van veldwerk uitgevoerd in het kader van het door de EU gecofinancierd Interreg project INVEXO (www.invexo.eu). Gedurende dit project werd onderzoek verricht naar het beheer van de stierkikker door middel van verschillende methodes. De meerderheid van de voorkomens gaan over stierkikker vangsten (1934 van de 7597 records) alsook bijvangsten. Bij gebruik van deze dataset is het belangrijk om te realiseren dat de stierkikkers steeds humaan geëuthanaseerd werden terwijl de bijvangsten in goede staat terug werden vrijgelaten (Zie publicatielijst voor een meer gedetailleerde beschrijving van de gebruikte methoden).
Datum ter beschikking9-sep-2015
UitgeverInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Tijdelijke dekking2010
Geografische dekkingVlaanderen

Taxonomische lijst

Geografische lijst

Technologisch

Vrije trefwoorden

  • Stierkikker, Brulkikker, Vlaanderen, Waarneming, Observatie, Beheer, Bestrijding, Invasieve Soorten, Uitheemse Soorten, Lithobates catesbeianus, Rana catesbeiana, INVEXO, Post - Invexo
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

DataSet Informatie
Relaties
Bekijk grafiek van relaties