Vlaanderen.be

Tijdschrift

Bosrevue, 1378-5990

Tijdschrift

Onderzoeksoutputs
  1. 2020
  2. Gepubliceerd

    ‘Coldspots’ in bossen: belangrijke ‘hotspots’ voor bosgebonden soorten. / Vandekerkhove, Kris.

    In: Bosrevue, Vol. 86a, 2020, blz. 1-11.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  3. 2016
  4. Gepubliceerd

    30 jaar monitoring van de bosvitaliteit in Vlaanderen en Europa : van luchtverontreiniging tot klimaatverandering. / Sioen, Geert; Roskams, Peter; Verschelde, Pieter.

    In: Bosrevue, Vol. 56, 12.12.2016, blz. 1-5.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  5. Gepubliceerd

    Beginnend chemisch herstel van verzuurde Vlaamse bosbodems. / Verstraeten, Arne; Roskams, Peter; Neirynck, Johan.

    In: Bosrevue, Vol. 57, 08.2016, blz. 1-4.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  6. Gepubliceerd

    Spontane hybriden tussen grauwe els en zwarte els. / Vander Mijnsbrugge, Kristine.

    In: Bosrevue, Vol. 2016, Nr. mei-juni-juli, 04.2016, blz. 9-12.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  7. Gepubliceerd

    Effecten van klimaatverandering op bossen in Vlaanderen. / Van der Aa, Beatrijs; Vriens, Lieve; Roskams, Peter.

    In: Bosrevue, Vol. 55, Nr. 1, 2016, blz. 9-12.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  8. 2015
  9. Gepubliceerd

    Het pratende bos. / Vanhellemont, Margot; Van Den Berge, Sanne; Verstraeten, Arne; De Pauw, Dirk JW; Steppe, Kathy; Verheyen, Kris.

    In: Bosrevue, Vol. 53, 09.2015, blz. 1-5.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  10. Gepubliceerd

    Bosbeheerpakketten: een nieuw hulpmiddel voor beheerkeuzes en -planning in bossen. / Vandekerkhove, Kris; Cosyns, Hannes.

    In: Bosrevue, Vol. 51, Nr. jan-feb-maart 2015, 2015, blz. 1-5.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  11. Gepubliceerd

    Jules Rogister (1925-2014) : voortrekker van het bosecologisch onderzoek in België. / Van Calster, Hans; Baeten, Lander; De Keersmaeker, Luc; De Vos, Bruno; Hermy, Martin; Muys, Bart; Vandekerkhove, Kris; Van der Veken, Bas; Verheyen, Kris.

    In: Bosrevue, Vol. 51, 51, 2015, blz. 12-16.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  12. 2014
  13. Gepubliceerd

    Kan hyperspectrale remote sensing gebruikt worden voor vitaliteitsbepaling van individuele bomen? Een verkennend onderzoek. / Verdonck, Marie-Leen; Van Coillie, Frieke; Vandekerkhove, Kris; Kempeneers, Pieter; De Wulf, Robert.

    In: Bosrevue, 10.2014.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  14. Gepubliceerd

    Schaduwveteraanbomen: een contradictie? / Vandekerkhove, Kris.

    In: Bosrevue, Vol. 48, 2014, blz. 6-9.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  15. 2012
  16. Gepubliceerd

    Mogelijkheden van nieuwe aardobservatietechnieken voor het bosbeheer in Vlaanderen. / Devriendt, Flore; Van Coillie, Frieke; De Wulf, Robert; Vandekerkhove, Kris.

    In: Bosrevue, Vol. 42, 2012, blz. 12-16.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  17. 2011
  18. Gepubliceerd

    Bosplanten in de tang genomen : landschap en bodem als knelpunten voor de ontwikkeling van soortenrijke jonge bossen. / Baeten, S; De Schrijver, A; De Keersmaeker, Luc.

    In: Bosrevue, 2011, blz. 2-5.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  19. Gepubliceerd

    Ecologische bosontwikkeling op voormalige landbouwgronden in de praktijk : keuzes voor beheerders. / De Schrijver, A; Van Uytvanck, Jan; Thomaes, Arno; Schelfhout, S; Mertens, J.

    In: Bosrevue, 2011, blz. 7-11.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  20. Gepubliceerd

    Ecologische bosuitbreiding : nieuwe inzichten vereisen nieuwe aanpak – hoe vertaalt dit alles zich in de praktijk? / Vandekerkhove, Kris; Verheyen, K; De Keersmaeker, Luc.

    In: Bosrevue, Vol. 37, 2011, blz. 12-16.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  21. Gepubliceerd

    Oudbosplanten in Vlaanderen. / De Keersmaeker, Luc; Cornelis, Johnny; Baeten, L.

    In: Bosrevue, Vol. 34, 2011, blz. 17-21.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  22. 2010
  23. Gepubliceerd

    De ene jeneverbes is de andere niet : integratie van genetische variatie in een soortbeschermingplan. / Vanden Broeck, An; Gruwez, R; Verheyden, K.

    In: Bosrevue, Vol. 33, Nr. juli-aug-sep 2010, 2010, blz. 9-13.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  24. Gepubliceerd

    Effecten van boomsoortenmenging op de biodiversiteit. / Branquart, E; De Keersmaeker, Luc.

    In: Bosrevue, 2010.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  25. Gepubliceerd

    Grote grazers sturen bosontwikkeling op voormalige landbouwgronden. / Van Uytvanck, Jan.

    In: Bosrevue, Vol. 31, Nr. jan-feb-maart, 2010, blz. 11-14.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  26. 2009
  27. Gepubliceerd

    Eiken met pit! 10 jaar onderzoek op autochtone eiken in Vlaanderen. / Vander Mijnsbrugge, Kristine.

    In: Bosrevue, Vol. 7, Nr. 27, 2009, blz. 1-6.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  28. Gepubliceerd

    Meidoorn in opmars! / Vander Mijnsbrugge, Kristine; Maes, Bert.

    In: Bosrevue, Nr. 29, 2009.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  29. 2008
  30. Gepubliceerd

    Bosbroeders- en zusters. / Baeté, Hans.

    In: Bosrevue, Vol. 25, 2008.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  31. Gepubliceerd

    Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen : een typologie van bossen op basis van de kruidachtige vegetatie. / Cornelis, Johnny; Hermy, Martin; Roelandt, Bart; De Keersmaeker, Luc; Vandekerkhove, Kris.

    In: Bosrevue, Vol. 26, Nr. 4, 2008, blz. 7-11.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  32. Gepubliceerd

    Een Hollander vanonder het cybermos. / Baeté, Hans.

    In: Bosrevue, Vol. 24, 2008, blz. 10-11.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  33. Gepubliceerd

    Functie-invulling in beperkte bosbeheerplannen. / Van der Aa, Beatrijs.

    In: Bosrevue, Vol. 24, Nr. april-mei-juni, 2008, blz. 1-3.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  34. Gepubliceerd

    Pirot : de Massart van het bos. / Baeté, Hans.

    In: Bosrevue, Vol. 23, 2008, blz. 7-10.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  35. 2007
  36. Gepubliceerd

    Bosaanplanting of spontane verbossing? aanbevelingen voor het beleid en het beheer. / Verstraeten, Arne; Vandekerkhove, Kris; Quataert, Paul.

    In: Bosrevue, Vol. 20, 2007, blz. 1-5.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  37. Gepubliceerd

    De appeltjes van het Meerdaalwoud. / Baeté, Hans.

    In: Bosrevue, Vol. 22, 2007.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  38. Gepubliceerd

    De teleurgang van de Brabantse bosbessentaartjes. / Baeté, Hans.

    In: Bosrevue, Vol. 20, 2007.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  39. Gepubliceerd

    Een steekproef uit het Vlaamse bos... / Wouters, J; Quataert, Paul; Waterinckx, M.

    In: Bosrevue, Vol. 21, 2007, blz. 1-4.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  40. Gepubliceerd

    Exotenbestrijding avant la lettre : Robinia in het Hallerbos in de periode 1930-1950. / Baeté, Hans.

    In: Bosrevue, Vol. 19, 2007.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  41. Gepubliceerd

    Gagel : een legendarische struik met smaak en mogelijkheden. / Baeté, Hans.

    In: Bosrevue, Vol. 21, 2007.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  42. Gepubliceerd

    Natuurrapport 2007 : uitkijken voor klimaatverandering en uitheemse soorten. / Dumortier, Myriam.

    In: Bosrevue, Vol. 22, 2007, blz. 7-10.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  43. Gepubliceerd

    Wat met ondergronds erfgoed in het bos? een inleiding. / Baeté, Hans; Adriaenssens, S.

    In: Bosrevue, Vol. 20, 2007, blz. 14-16.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  44. 2006
  45. Gepubliceerd

    De ecologische karakteristieken van populier. / Verstraeten, Arne.

    In: Bosrevue, Vol. 16, 04.2006, blz. 9.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  46. Gepubliceerd

    Bosbeheerplannen en wildbeheer : help, wat doen we er (niet) mee?! / Casaer, Jim; Geudens, G.

    In: Bosrevue, Vol. 17, 2006, blz. 7-9.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  47. Gepubliceerd

    Resultaten van de monitoring in de kernvlakte van het bosreservaat Kersselaerspleyn (Zoniënwoud). / De Keersmaeker, Luc; Vandekerkhove, Kris.

    In: Bosrevue, Vol. 15, Nr. 1, 2006, blz. 16-17.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  48. Gepubliceerd

    Spontane dynamieken in onze integrale bosreservaten : leren we nieuwe dingen? / Vandekerkhove, Kris.

    In: Bosrevue, Vol. 15, Nr. 1, 2006, blz. 9-12.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  49. Gepubliceerd

    Spontane verbossing versus bosaanplanting: vergelijking van de vegetatiestructuur en -soortensamenstelling. / Verstraeten, Arne; Vandekerkhove, Kris; Quataert, Paul.

    In: Bosrevue, Vol. 18, 2006, blz. 1-5.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  50. 2005
  51. Gepubliceerd

    Autochtone bomen en struiken : van wetgeving tot aanplant. / Vander Mijnsbrugge, Kristine; Cox, Karen.

    In: Bosrevue, Vol. 12, 2005, blz. 1-4.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  52. Gepubliceerd

    Bosbouwkundige mogelijkheden : wat kunnen we doen met Gewone Esdoorn? / Van der Aa, Beatrijs.

    In: Bosrevue, Vol. 11, 2005, blz. 11-14.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  53. Gepubliceerd

    De ecologie van esdoorn : van onstuimige schaduwpionier tot zorgzame veteraan. / Baeté, Hans.

    In: Bosrevue, Vol. 11, 2005, blz. 2-5.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  54. Gepubliceerd

    Gewone esdoorn en zwammendiversiteit. / Walleyn, Ruben.

    In: Bosrevue, Vol. 11, 2005.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  55. Gepubliceerd

    Inheems karakter en biodiversiteitswaarde van Gewone esdoorn : een knuppel in het hoenderhok. / Green, T; Vandekerkhove, Kris; Baeté, Hans.

    In: Bosrevue, Vol. 11, 2005, blz. 9-10.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  56. 2004
  57. Gepubliceerd

    Beukenverjonging in het Zoniënwoud, natuurlijk? / Van der Aa, Beatrijs.

    In: Bosrevue, Vol. 9, 2004, blz. 1-4.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  58. Gepubliceerd

    Over bossen en reeën, over bosbouw en wildbeheer. / Casaer, Jim.

    In: Bosrevue, Vol. 10, 2004, blz. 1-4.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  59. 2003
  60. Gepubliceerd

    Ecologisch beheer van populierenbossen. / Verstraeten, Arne; Vandekerkhove, Kris; De Keersmaeker, Luc.

    In: Bosrevue, Vol. 5, 2003, blz. 5-9.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Filters

Alle auteurs

tot
Journal Informatie
Relaties
Bekijk grafiek van relaties