Vlaanderen.be

Frank Huysentruyt

Profiel

Geassocieerde faciliteiten

Post Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
6.101
1000
Brussel
België

Contact

GSM: 0499 86 53 40

Onderzoeksexpertise

Frank Huysentruyt is onderzoeker bij de groep Faunabeheer en Exoten. Hier onderzoekt hij vooral de verschillende diersoorten die in Vlaanderen schade kunnen veroorzaken. In eerste instantie lag hierbij de focus op landbouwschade door vogelsoorten maar de expertise werd door de jaren uitgebreid naar allerlei verschillende schadevormen (viskweek, bosbouw, waterbouwkundige schade,...). Het onderzoek kan hierbij zowel gaan over de effectiviteit van schademitigerende maatregelen als over de mogelijkheden en technieken voor populatieregulatie. De expertise rond ecologisch onderzoek naar populatieparameters en het ontwikkelen van populatiemodellen voor de analyse van beheerscenario's wordt daarnaast ook ingezet in het mee evalueren van de jacht op de verschillende Vlaamse wildsoorten.

Onderzoeksoutputs
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties