Vlaanderen.be

Raïsa Carmen

Profiel

Geassocieerde faciliteiten

Post Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
7.17
1000
Brussel
België

Contact

GSM: 0477 68 50 82

Onderzoeksexpertise

Raïsa Carmen is een onderzoeker aan het Eigen vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV-INBO, Brussel). INBO doet onderzoek en levert kennis aan al diegenen die beleid voorbereiden of die betrokken zijn in planning en beheer. EV-INBO ondersteunt INBO op administratief, financieel en juridisch vlak aan wetenschappelijk, technisch en ondersteunend personeel m.b.t. de aanvraag, uitvoering en opvolging van extern gefinancierde projecten. Raïsa is lid van het onderzoeksteam Natuur & Maatschappij, een interdisciplinair team dat zich richt op sociale onderzoeksaspecten van natuur en maatschappij interacties.

Haar onderzoek focust ten eerste op natuur in de stad en de evaluering van ecosystemen en ecosysteemdiensten in multifunctionele landschappen. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met nationale en internationale overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen, en middenveldorganisaties. Een tweede belangrijke focus is boekhouding van het natuurlijk kapitaal (Natural capital accounting, NCA). Hierbij is het einddoel een creëren van een nationale boekhouding van natuurlijk kapitaal die geïntegreerd is met reeds bestaande nationale statistieken volgens de principes van SEEA-EEA.

In het verleden werkte Raïsa bij KU Leuven aan een doctoraat in Operations Management (Capaciteitsplanning in ziekenhuizen) en als post-doc onderzoeker bij het Steunpunt Circulaire Economie van de Vlaamse Overheid. Een rode draad in haar carrière tot nu toe is een passie voor data-analyse, statistiek en optimalisatie.

Onderzoeksoutputs
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties