Vlaanderen.be

Project

Aanpassingsvermogen van inheemse boomsoorten aan klimaatverandering

Project: eigen initiatief (position paper)

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Hoe boomsoorten zich aanpassen aan een opwarmend klimaat is van essentieel belang voor hun voortbestaan. Boomsoorten kunnen zich aanpassen via fenotypische plasticiteit en/of door het samenspel van evolutie en selectie, resulterend in genetische variatie. Er is nog maar weinig geweten over fenotypische plasticiteit, genetische variatie en hun onderlinge interactie. Een belangrijk kennishiaat is hoe de hoeveelheid genetische variatie in een populatie interageert met de adaptatie van planten. Nochtans is deze kennis noodzakelijk om de impact van klimaatverandering te kunnen voorspellen.
In dit project bestuderen we hoe bomen zich aanpassen aan klimaatopwarming op verschillende ruimtelijke en temporele schaalniveaus en maken hiervoor gebruik van een genetische gradiënt.
In opwarmingsexperimenten bestuderen we de invloed van temperatuurstijging op de zaadzetting en zaadkwaliteit. We voeren transplantatie-experimenten uit met klonen en zaden van natuurlijke populaties, kwantificeren de boomgroei in relatie met klimaat op Europese schaal en identificeren de variatie aan genen verbonden met kenmerken gerelateerd aan klimaataanpassing. Via modellen voorspellen we de impact van klimaatverandering op groeiperiode en groei van individuele bomen.
Herkomstproeven vormen een zeer krachtig instrument voor het identificeren van de meest geschikte genetische herkomsten van inheemse boomsoorten voor klimaatrobuuste bossen.
We beschermen de genetische diversiteit ex situ via de verdere uitbouw van levende collecties.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/25

Thematische lijst

Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties