Vlaanderen.be

Project

Diversiteit Habitats MONEOS (Maritieme Toegang)

Project: Raamovereenkomst

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Dit monitoringsproject gebeurt in opdracht van afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en ondersteunt het MONEOS programma, onderdeel Diversiteit habitats. Dit monitoringsprogramma wordt gecoördineerd vanuit de Vlaams – Nederlandse Schelde-commissie. Ons studiegebied omvat vooral de Zeeschelde, Rupel, Durme en getijgebonden zijrivieren (Nete, Dijle, Zenne).
Dit project bestaat uit verschillende deelopdrachten:
1. Opmeten en beschrijven van evolutie langs hoogteraaien en van de schorrand met een RTK-gps;
2. Opmaak van geomorfologische kaarten op basis van false colour beelden (FCIR) of orthofotobeelden;
3. Opmaak van fysiotopen , mits topo-bathymetrische en getijdata beschikbaar zijn;
4. Opmaak van ecotopenkaarten, mits fysiotopen en geomorfologische kaart beschikbaar is;
De beschikbaarheid van hoogtedata van de slikken en schorren (LIDARdata) en watergebieden (MULTIBEAMdata), en getijdata is overeengekomen in het VNSC. Globaal komt dit neer op jaarlijks voor de Zeeschelde stroomafwaarts de Rupelmonding, 3-jaarlijks Zeeschelde, Durme en Rupel en 6-jaarlijks getijgebonden zijrivieren (Netes, Dijle en Zenne).

Op basis van deze topografische en geografische datasets met daarnaast bijkomende historisch kaartmateriaal, fauna en floragegevens gebeurt onderzoek naar evolutie van de ecotopen op lange, middellange en korte termijn.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/28
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties