Vlaanderen.be

Project

Analyse Watervogeltellingen Antwerps havengebied sinds 1980

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

INBO beschikt met de Watervogeldatabank over een lange tijdsreeks van data uit het Antwerps havengebied. Binnen dit gebied lopen verschillende parallelle monitoringsprojecten waarbinnen (jaarlijks) gerapporteerd wordt over overwinterende watervogels binnen elk gedeelte. Deze overkoepelende analyse zal resulteren in kennis over het totaalgebied en hoe elk deelgebied (bestaande uit individuele telgebieden) zich tot dit verhoudt met aandacht voor trends en veranderingen, al dan niet door de uitgevoerde natuurinrichting binnen de projecten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/20
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties