Vlaanderen.be

Project

Biologische waarderingskaart en kartering Natura 2000 habitattypen, incl. optimalisatie van de methodologie

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Voor de zesjaarlijkse rapportage van de staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen moet de verspreiding en oppervlakte van Natura 2000 habitattypen opgevolgd worden. Het Vlaamse beleid heeft ook nood aan gelijkaardige informatie over de biotopen beschermd via de Vlaamse wetgeving. De kartering wordt uitgevoerd volgens geoptimaliseerde standaarden. INBO karteert daarbij zelf de habitat- en vogelrichtlijngebieden en de Natura 2000 habitatlocaties daarbuiten in een twaalfjarige cyclus. Karteringen uitgevoerd voor andere doelen worden na kwaliteitscontrole geïntegreerd. Op regelmatige basis worden alle beschikbare gegevens geïntegreerd en publiek toegankelijk gemaakt.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/21
Onderzoeksoutputs
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties