Vlaanderen.be

Project

Vogelatlas 2020-2024

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Dit project beoogt een volledige broedvogelinventaris van Vlaanderen, en het in kaart brengen van alle wintergasten. Finaal moet dit (eind 2024) leiden tot de publicatie van een 'Vlaamse Vogelatlas 2020-2024'. De gevolgde methode is identiek aan de in 2004 gepubliceerde, en tevens door INBO gecoördineerde, 'Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002'.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische lijst

Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties