Vlaanderen.be

Project

Klimaatadaptief natuurbeheer (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Klimaatadaptief beheer moet een landschap weerbaar maken tegen de verwachte, maar onzekere invloeden van de klimaatverandering. Centraal daarbij is het begrip “resiliëntie” (“resilience”: het vermogen van een ecosysteem om verstoring op te vangen en veranderingen te ondergaan, maar toch essentiële functies, structuren, eigenschappen en feedbacks te behouden).
Het centrale doel van de opdracht is om dit concept operationeel te maken, waarbij expliciet vertrokken wordt van een aanpak met een adaptieve beheercyclus met zowel ecosysteemgerichte als effectgerichte strategieën.
Het eindproduct van deze opdracht bestaat uit praktische beheerrichtlijnen voor de terreinbeheerders. Deze beheerrichtlijnen zijn in lijn met de geldende wetgeving en wetenschappelijk onderbouwd.
Essentieel hierbij is:
- de focus op het sturen van ecologische processen (het procesdenken) om te komen tot de beheerdoelen;
- het aanreiken van een denkkader om met onzekerheid om te kunnen gaan;
- de toepasbaarheid op het schaalniveau van het beheerplan en van de beheereenheid (bosbestand).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/20

Thematische Lijst 2020

Thematische lijst

Research output (related by participants)
Projects (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties