Vlaanderen.be

Project

Opmaak Rode Lijsten

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

De opmaak van een Rode Lijst (RL) start met een prioritering van een taxonomische groep, waarvoor alle beschikbare (bestaande) gegevens worden ingezameld. In een eerste fase wordt gecontroleerd of de integrale dataset voldoet aan de gewenste kwaliteits- en kwantiteitseisen. Is dit het geval, dan wordt voor elke soort van de geselecteerde taxonomische groep de RL-categorie bepaald. Finaal wordt een document (INBO-rapport, eventueel ook een wetenschappelijke publicatie) opgemaakt met informatie over de toegepaste methodiek en het eindresultaat (soortenlijst met relevante informatie, inclusief RL-categorie), wat als Rode Lijst wordt beschouwd.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1231/12/29

Thematische lijst

Onderzoeksoutputs
Research output (related by participants)
Projects (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties