Vlaanderen.be

Project

Bird tracking network - IHD-onderzoek langlevende en ruimtebehoevende broedvogels in Vlaanderen (LifeWatch) (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Dit project is een voortzetting van lopend onderzoek binnen de duurzame instandhouding van langlevende en ruimtebehoevende Vlaamse broedvogels. We bestuderen de belangrijkste sturende factoren die de populatiedynamiek beïnvloeden zoals kwaliteit van broed- en foerageerhabitat, dispersie en overleving, in relatie tot effecten van verschillende antropogene activiteiten en landgebruik.
Hierdoor kunnen we in de toekomst gefundeerd wetenschappelijk advies geven aan het beleid over het beheer van de leefgebieden en de instandhouding van deze soorten, en oplossingen bieden voor conflictsituaties met menselijk gebruik (landbouw, visvangst, urbanisatie).
Voor dit type onderzoek selecteerden we de volgende modelsoorten: bruine kiekendief (Circus aeruginosus), grote stern (Sterna sandvicensis), visdief (Sterna hirundo) en kleine mantelmeeuw (Larus fuscus).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/21
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties