Vlaanderen.be

Project

Databeschikbaarheid en modelbeschikbaarheid voor biodiversiteitsrapportages

Project: Wetenschappelijke ondersteuning

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Dit project kadert binnen de opmaak van NARA2020, Maar het zal ook tot een betere beschikbaarheid van data leiden voor andere toepassingen en andere gebruikers. De wijze waarop de data wordt beheerd, verwerkt en geanalyseerd, past best in een bredere visie (transparantie, reproduceerbaarheid, ..) zodat andere projecten hierop voort kunnen bouwen.
De eerste fase van het project vergt veel overleg en verloopt parallel met de opmaak van de blauwdruk voor NARA2020.
Dit project heeft als doelen:
- een concrete identificatie van indicatoren en de hiervoor vereiste data en analyse technieken op te stellen
- dataverzameling en -validatie (intern en extern)
- modellering en ontwikkeling indicatoren
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum21/12/1731/12/20
Research output (related by participants)
Projects (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties