Vlaanderen.be

Project

Meetnetten Natura 2000: ontwikkeling en implementatie meetnetten natuurlijk milieu

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Het project heeft als doel om aan de hand van de leidraad 'ontwerp beleidsgerichte meetnetten' de Meetnetten Natuurlijk Milieu (MNM) te ontwikkelen. De basisreden waarom de MNM in Vlaanderen worden opgezet, is dat diverse milieudrukken de beoogde toestand van habitattypes in belangrijke mate verhinderen of bedreigen. Milieudrukken zijn in die mate aanwezig dat ze het actieve natuurbeleid belemmeren bij het realiseren van de gewestelijke natuurdoelen. Er bestaan in Vlaanderen diverse milieumeetnetten. Er ontbreekt echter een systematische monitoring van het natuurlijk milieu van Natura 2000 habitattypes in Vlaanderen. De MNM zullen belangrijk zijn voor de planning, onderbouwing, evaluatie en bijsturing van het milieugerichte IHD-beleid op Vlaams niveau.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/1431/12/26

Thematische lijst

Onderzoeksoutputs
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties