Vlaanderen.be

Project

Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen – partim Hazewinkel (VMM.ARW.KRW.HAZ) (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Samenvatting

In dit project wordt het maximaal en goed ecologisch potentieel vastgesteld en het huidig ecologisch potentieel beoordeeld voor het kunstmatig waterlichaam “Hazewinkel” (VL05_198), conform de vereisten van de Europese Kaderrichtlijn Water. We doen dit voor de biologische kwaliteitselementen fytoplankton, macrofyten en macro-invertebraten. We identificeren nuttige doelen en daaruit volgende hydromorfologische drukken die beduidend zijn voor de vermelde biota. We schatten ecologische doelstellingen op basis hiervan in en geven aan welke milderende maatregelen mogelijk zijn indien deze niet behaald worden.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/02/1430/11/14
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties