Vlaanderen.be

Project

Dunbergbroek: onderzoek naar topografie en hydrografie in het kader van natuurherstel (LIFE + Hageland) (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

In opdracht van Natuurpunt Beheer vzw wordt de waterhuishouding van het natuurreservaat Hagelandse vallei (Winge vallei) in kaart gebracht om inzicht te krijgen in hoe het oppervlaktewatersysteem inwerkt op de nutriëntenhuishouding in het gebied. Doel van de studie is om de potenties voor herstel van kwel gedomineerde graslandtypen en alluviale broekbossen in te schatten en herstelmaatregelen te formuleren.
Er worden 2 luiken onderscheiden:
1) Inventarisatie en interpretatie van bestaande ecologische en hydrologische kennis, topografie, peil- en debietgegevens, verspreiding van indicatieve soorten, overzicht van drainagesysteem
2) opstellen van potentiekaarten voor een reeks grondwaterafhankelijke habitattypen: broekbossen en kwel gedomineerde graslandtypen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1531/12/17
Onderzoeksoutputs
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties