Vlaanderen.be

Project

Early-warning meetnet voor droogte in natuurgebieden

Project: Vraag

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Momenteel is het niet mogelijk om in natuurgebieden (acute) droogte ten gevolge van neerslagtekort op te volgen. Hiervoor wordt een indicator gebruikt op basis van de grondwaterstand. Dit project wil een early-warning meetnet ontwerpen van locaties waar het grondwaterpeil niet alleen frequent gemeten wordt, maar waar de resultaten ook snel ter beschikking gesteld worden.
Het meetnet moet toelaten om per waterbekken gefundeerde beslissingen te nemen in geval van ernstige droogte. De meetpunten worden daarom zo gekozen dat per bekken een relevant beeld verkregen wordt, rekening houdende met de aanwezige habitattypen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/191/07/19
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties