Vlaanderen.be

Project

KluisbESD (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

In functie van de visievorming en planning van het gebied Kluisbos, wordt er gevraagd om een ESD-analyse uit te voeren. De bedoeling is om de ruimtelijke analyse en de alternatieve scenario’s aan te vullen met ecosysteemdiensten (ESD) en de daarmee samenhangende waarden, knelpunten, randvoorwaarden en opportuniteiten. De verwachting is om de lokale en bovenlokale potentie van het Kluisbos voor wat betreft de relatie met omliggende functies beter te vatten. De ESD-analyse zal zowel de micro-schaal (Kluisbos), de meso-schaal (o.a. Berchem, Amougies, Ruien, Kwaremont) en macro-schaal (niveau van de regio Vlaamse Ardennen, Kortrijk, Oudenaarde, Ronse en het Waalse Doornik) omvatten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum12/12/1830/06/21
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties