Vlaanderen.be

Project

Ecotoxicologische risico-evaluatie, landgebruiksverkenning en inrichting van overstromingsgebieden Sigmaplan (De Vlaamse Waterweg nv)

Project: Raamovereenkomst

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

In opdracht van De Vlaamse Waterweg nv wordt een ecologische risico-beoordeling voor bos en natuur uitgevoerd in overstromingsgebieden. Aan de basis hiervan ligt de chemische en fysische karakterisering van sedimenten en bodems en de chemische karakterisering van planten en dierlijke organismen (evaluatie biobeschikbaarheid). Er worden ook aanbevelingen geformuleerd voor het beheer van bos en natuur binnen overstromingsgebieden in functie van het beperken van de ecologische risico’s. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in de beheerondersteunende databank DredGis.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/23
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties