Vlaanderen.be

Project

eDNA detectie van kamsalamander te Rumst (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Dit onderzoek kadert in het sanerings- en verondiepingsproject 'RUMST', waarbij er een vermoeden is dat er zich in het betreffende gebied (de vallei van de Oude Potgatbeek) nog resterende populaties van kamsalamander bevinden. Voorafgaand aan de werkzaamheden wil men hierover uitsluitsel, om indien nodig de herinrichtingswerken aan te passen en bijkomend aan te vullen in het MER. Daarom wil men voor het betreffende gebied een reeks poelen via eDNA-onderzoek laten screenen om uitsluitsel te bekomen of er kamsalamander aanwezig is.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum4/05/2031/07/20
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties