Vlaanderen.be

Project

KLIVEG - Effecten van milieu & klimaat op vegetaties in LTER gebieden

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Dit project heeft als doel de effecten van klimaatverandering op vegetaties van het open type binnen Natura2000-gebieden na te gaan. Dit gebeurt aan de hand van een langetermijnmonitoring van zowel biotische als abiotische parameters volgens het principe van \ecosystem integrity\. Op iedere site worden o.m. een meteostation, bodemvochtsensoren en een piëzometer voorzien. Dit project beslaat verschillende open habitattypes, waaronder HT4030, HT6510, HT2190, HT7140, HT1130 en HT1140. Er werden vijf sites geselecteerd die binnen LTER-Europe vallen, om zo het vrijstellen en uitwisselen van data te maximaliseren via het LTER-netwerk. Tevens zal ook data via LifeWatch Belgium ter beschikking worden gesteld, die dit project medegefinancierd heeft.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/1631/10/26
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties