Vlaanderen.be

Project

KLIVEG - Effecten van milieu & klimaat op vegetaties in LTER gebieden

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Dit project heeft als doel de effecten van klimaatverandering op vegetaties binnen Natura2000-gebieden na te gaan. Dit gebeurt aan de hand van een lange termijnmonitoring van zowel biotische als abiotische parameters volgens het principe van \ecosystem integrity\ op 10 LTER sites in Vlaanderen. Op iedere site worden o.m. een meteostation, bodemvochtsensoren en een piëzometer voorzien. Dit project beslaat naast de 5 ICP Forests lange termijn intensieve monitoring sites, 5 bijkomende open habitat types, waaronder HT4030, HT6510, HT2190, HT7140.
Tevens zal ook data via LifeWatch Belgium ter beschikking worden gesteld, die dit project medegefinancierd heeft.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/1631/10/26
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties