Vlaanderen.be

Project

EU-rapportage inzake de regionale staat van instandhouding Natura 2000 habitats

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Om de 6 jaar moet elke Europese lidstaat de staat van instandhouding van de habitatrichtlijn-habitats rapporteren aan de Europese Commissie. INBO voert hierbij de rapportage uit voor de Belgisch Atlantische regio en werkt samen met de Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de l’Etude du milieu naturel et agricole (DGARNE-DEMNA) en het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).
Na elke rapportage start de commissie samen met de lidstaten een grondige evaluatie van methodologie en proces op ter voorbereiding van de volgende rapportagecyclus.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/50
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties