Vlaanderen.be

Project

Kennisbasis voor adaptief beheer van stierkikker in Vlaanderen

Project: eigen initiatief (position paper)

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Het huidige stierkikkerbeheer in Vlaanderen heeft geen duidelijke beheerdoelstelling en wordt erg ad hoc uitgevoerd. Dit onderzoeksproject wil een landschaps-metapopulatiemodel opstellen om het netwerk van waterpartijen, hun individuele kwaliteit voor stierkikker (habitatkwaliteit, aanwezigheid van inheemse amfibieën en vissoorten, enz.) en hun landschappelijke connectiviteit te beschrijven en te gebruiken om beheerbeslissingen te ondersteunen. Dit model zal opgesteld worden met modellen van stierkikkersubpopulaties in elk van deze gebieden, en op die manier toelaten om de effecten van diverse beheermethodes die momenteel zeer ad hoc toegepast worden (fuikenvangsten, afschot, droogzetting, steriele mannetjestechniek) door te rekenen. De landschapsecologie van stierkikker is vrij goed gekend en de Nete-populatie is al ruwweg in kaart gebracht. Er zijn wel nog kennishiaten over de populatiedynamiek, dispersie van stierkikker en de ruimtelijke extent van de populatie.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische lijst

Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties