Vlaanderen.be

Project

Genetische analyse van de startpopulatie rugstreeppad bij de introductie in de zwinstreek (2017-2019)

Project: Vraag

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Na herstel van het leefgebied van de rugstreeppad in het Zwin is een herintroductie van deze soort opgestart. INBO adviseert de uitvoering en het adaptief beheer, en voert de genetische monitoring uit van de herintroductie.
Concrete vragen te beantwoorden:
Wat is het genetisch profiel van de geïntroduceerde populatie van de rugstreeppad in de zwinstreek? Volstaan de aantallen uitgezette specimens en de genetische diversiteit voor de stichting van een gezonde populatie?
Deze gegevens verschaffen aldus de referentiesituatie, waartegen screenings van de genetische situatie op latere tijdstippen (2-3 jaren na introductie, bij de reproductie van de eerste cohorte adulten) zullen worden vergeleken, en in latere generaties.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum18/12/1731/12/20
Research output (related by participants)
Projects (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties