Vlaanderen.be

Project

Hyperbenthos MONEOS (De Vlaamse Waterweg)

Project: Raamovereenkomst

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Sinds 2006-2008, met het verbeteren van de waterkwaliteit, verschenen plots meer hyperbenthos in het Schelde-estuarium. Onder hyperbenthos verstaan we alle kleine fauna (1 mm tot enkele cm) die op en net boven de bodem leeft. In de Zeeschelde betreft het vooral garnalen (Decapoda), aasgarnalen (Mysida) en juveniele vis. Deze ecosysteemcomponent blijkt al snel een belangrijk onderdeel te zijn van de voedselketen. Een bescheiden monitoringsprogramma werd hierom toegevoegd aan de standaard bodemdierbemonstering na advies volgend uit T2009 evaluatie. De monitoring richt zich op de verspreiding en evolutie van de garnaalachtigen (en juveniele vis) doorheen het hele Zeeschelde-estuarium op 6 vaste locaties sinds 2013.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/23

Thematische lijst

Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties