Vlaanderen.be

Project

Implementatie Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Het project omhelst de monitoring van de aantallen en de verspreiding van mariene top-predatoren door middel van gestandaardiseerde scheeps- en vliegtuigtellingen. Daarnaast worden de effecten van antropogeen handelen (vervuiling, visserij, windmolens) op mariene sleutelsoorten onderzocht door tellingen van gestrande zeevogels, onderzoek naar plastic in zeevogelmagen, de mate van oliebesmeuring bij zeevogels en onderzoek naar het dieet en habitatgebruik van zeevogels. Het onderzoek is sterk beleidsondersteunend (RAMSAR, Natura2000, OSPAR, Mariene Strategie en de federale overheid) en kadert in het INBO-engagement om marien ecologisch onderzoek te doen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/25
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties