Vlaanderen.be

Project

Kempenbroek, klimaatbuffer en nulmeting (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Samenvatting

Voor het Kempen~broek wordt nagegaan hoe de mogelijke gevolgen van klimaatverandering met betrekking tot de waterhuishouding en brandgevoeligheid kunnen opgevangen worden door meer in te zetten op natuurlijke processen. Voor de verschillende knelpunten bij het waterbeheer die zich nu al en in de toekomst kunnen voordoen, worden praktische oplossingen voorgesteld.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum31/12/1030/12/16
Research output (related by participants)
  • Kempen~Broek in Beeld

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties